Top of the page.
Skip the menu to main contents.
Move to main menu.
Skip to main contents.


Main menu starts here.
Skip the main menu to current location in your website.

Current location in your website.
Skip to main contents.Board of Directors

 

Board of Directors

Chairman and Chief Executive Officer, Representative Director Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer, Representative Director Kenji Sukeno
Chief Innovation Officer, Director Kouichi Tamai
Chief Technical Officer, Director Yuzo Toda
Directors Toru Takahashi Takatoshi Ishikawa Norio Shibata
Go Miyazaki Masaru Yoshizawa Tadahito Yamamoto
Teisuke Kitayama (Outside Director) Hiroshi Inoue (Outside Director)  

Executive Officers

Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Kenji Sukeno
Corporate Vice President and Chief Innovation Officer Kouichi Tamai
Corporate Vice President and Chief Technical Officer Yuzo Toda
Corporate Vice Presidents Norio Shibata Masaru Yoshizawa Hiroshi Kurihara
Haruhiko Yoshida Toru Yamada Shigenobu Inenaga
Shigeru Sano Masahiro Fukuoka  

Audit & Supervisory Board Members

  Kazuhito Yamamura Mamoru Matsushita  
(Outside Audit & Supervisory Board Members) Hisayoshi Kobayakawa Shiro Uchida  
Footer starts here.

Pages ends here.
Move to top of the page.